Show simple item record

dc.contributorKlinik Psikolojien
dc.contributor.advisorSaydam, Fehime Senem Zeytinoğlu
dc.contributor.authorOral, Sedef
dc.date.accessioned2019-09-20T07:51:43Z
dc.date.available2019-09-20T07:51:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1781
dc.description168 pagesen
dc.description.abstractAlthough conducting couple therapy is a professional practice, it also involves very deeply personal processes that a therapist might pass through. The present study aimed to discover the experience of being a couple therapist considering how personal and professional beliefs and experiences of the couple therapists have reciprocal impact on each other. For the purposes of this study, couple therapists who are (a) currently working with couples in their caseloads, and (b) in a romantic relationship themselves were interviewed. Seventeen in-depth, semi structured interviews were conducted. The data was analysed in MAXQDA 2018.1 using grounded theory’s constant-comparative method. The emergent model revealed three categories including sub-categories for each other: Endeavouring to repair relationships, creating the presence of a therapist working with couples, and developing the presence of a person and a couple therapist, respectively. The findings suggest that being aware of person of the therapist and learning how to use themselves for relating, assessing, and intervening the couple clients create a more secure therapeutic presence. These results contribute to the literature by filling the practical and theoretical gap in couple therapy implications specifically for couple therapists in Turkey. Thus, findings are thought to be useful for frameworks of couple therapy training programs and couple therapy supervisions.en
dc.description.abstractÇift terapisi yapmak her ne kadar bir mesleki uygulama olsa da; terapistin deneyimleyebileceği oldukça derin kişisel süreçleri de içinde barındırır. Bu çalışma, çift terapistlerinin kişisel ve mesleki inançları ile deneyimlerinin birbirini karşılıklı olarak nasıl etkilediğini göz önünde bulundurarak, çift terapisti olma deneyimini keşfetmeyi amaçladı. Araştırmanın amaçları doğrultusunda , (a) hâlihazırda çiftlerle çalışan, (b) kendisi de bir çift ilişkisi içerisinde olan on yedi çift terapisti ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapıldı. Veriler, MAXQDA 2018. 1 programında gömülü teorinin sürekli karşılaştırılmalı analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Gelişmekte olan model her biri alt kategorilere sahip üç kategoriden oluşmaktadır: İlişkileri onarmak için çabalamak çiftlerle çalışan bir terapist duruşu yaratma ile çift terapisti ve insan olarak teropötik duruş geliştirme. Bulgular, terapistlerin kendi yaşantılarını farkında olmalarının ve kendilerini çift danışanlarla ilişki kurma, değerlendirme ve müdahale etmek adına nasıl kullanacaklarını öğrenmelerinin onları daha güvenli bir terapötik bir duruş kazandırdığını göstermektedir. Bu sonuçlar, özellikle Türkiye’deki çift terapistlerinin çift terapisi uygulamalarında, literatürdeki uygulama ve teorik boşluğa katkıda bulunmaktadır. Böylece, bulguların çift terapisi eğitimi programları ve çift terapisi süpervizyonlarının çerçevesini belirlemede yararlı olacağı düşünülmektedir.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleReciprocal impact between couple therapists’ beliefs about coupledom, experiences in romantic relationships and experiences in couple therapy a qualitatıve studyen
dc.title.alternativeÇiftterapistlerinin çift olmaya dair inançları ile romantik ilişkideki ve çiftterapisindeki deneyimleri arasındaki karşılıklı etkileşim: Nitel bir çalışmaen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record