Show simple item record

dc.contributorİletişim Bilimlerien
dc.contributor.advisorGörgülü, Vehbi
dc.contributor.authorİpek, Selin
dc.date.accessioned2019-09-20T07:12:39Z
dc.date.available2019-09-20T07:12:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1780
dc.description63 pagesen
dc.description.abstractThe of this thesis is to explain relationship between the perception of the public on health news the institutional reputation of media companies and trust of the public regarding the media companies. By using health communication approach, people's perception of health news will be analyzed. To analyze the relation better, survey method is used and people are asked about their perceptions of media and how the trust they have for the media affects their participation in the news. With developments in the technology, such as the increasing usage of İnternet, the media changed shape and transformed into Web 4.0, which involves the users in the news making process through actions such as commenting and sharing. That is why the participation of the people in media became significantly important.en
dc.description.abstractBu tezin amacı, sağlık haberlerine yaklaşım ve medya kuruluşlarım itibarının ilişkisi ile halkın medya şirketlerine duyduğu güven arasındaki ilişkiyi incelemektir. Sağlık iletişimi yaklaşımı içerisinde, kişilerin sağlık haberleri ile ilgili izlenimleri araştırılmıştır. Bu ilişkiyi daha iyi incelemek amacıyla, anket yöntemi kullanılarak bir araştırma yapılmış ve katılımcılara medya ile ilgili izlenimleri ve medya şirketlerine duydukları güvenin haber katılımlarını nasıl etkilediği ile ilgili sorular sorulmuştur. İnternet kullanımının artması gibi teknolojik gelişmeler ile birlikte geleneksel medyada da çeşitli değişimler ve Web 4.0'a geçiş görülmektedir. Web 4.0 kullanıcıların da haber paylaşma ve yorum yapma gibi yöntemler ile haber üretim sürecine dahil olmalarım sağlar. Bu gelişmeler ile birlikte, kullanıcıların medya içerik üretim süreçlerine katılımları gitgide daha önemli hale gelmektedir.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleAn investigation into the extent of credibility of health related news on digital pressen
dc.title.alternativeDijital medyadaki sağlık haberlerinin güvenirliğine ilişkin bir araştırmaen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record