Show simple item record

dc.contributorKlinik Psikolojien
dc.contributor.advisorZara, Ayten
dc.contributor.authorAkçiçek, Ilgın Su
dc.date.accessioned2019-09-13T12:43:17Z
dc.date.available2019-09-13T12:43:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1720
dc.description121 pagesen
dc.description.abstractThis study aimed to investigate the role of narcissistic vulnerability in the relationships between internalized heterosexism and aggression, and internalized shame and aggression in gay and lesbian individuals. In line with this objective, a data was collected from 159 gay and lesbian identified individuals by convenience sampling method. Survey package included a Demographic Information Form, Internalized Homophobia Scale (IHS), Internalized Shame Scale (ISS), Hypersensitive Narcissism Scale (HSNS), Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ), and Two-Dimensional Social Desirability Scale (SİÖ). It was hypothesized that internalized heterosexism and internalized shame would be positively correlated, narcissistic vulnerability would be positively correlated with aggression, particularly strong correlations were expected with anger and hostility. Narcissistic vulnerability was expected to mediate the internalized heterosexism-aggression and internalized shame-aggression relationships. Correlation analyses and multiple hierarchical regression analyses were conducted to analyze the data. Data analyses yielded no significant correlation between internalized heterosexism and internalized shame; a significant positive correlation between narcissistic vulnerability and aggression with higher correlation coefficients of anger and hostility. Narcissistic vulnerability was found as a partial mediator of both internalized heterosexism-aggression and internalized shame-aggression relationships. These findings indicated that homosexual individuals who had higher levels of internalized heterosexism and internalized shame also had higher levels of narcissistic vulnerability, possibly due to stigmatization and shaming by the heteronormative culture. This narcissistic vulnerability predicted an aggressive attitude as a coping mechanism in return. Findings of the study are discussed in light of the existing literature and clinical implications and recommendations for future research were suggested.en
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı homoseksüel bireylerde narsisistik kırılganlığın içselleştirilmiş heteroseksizm-agresyon ve içselleştirilmiş utanç-agresyon ilişkilerindeki rolünü incelemektir. Bu amaç doğrultusunda cinsel yönelimini gey ve lezbiyen olarak tanımlayan 159 kişiden kartopu örneklemi yoluyla veri toplanmıştır. Anket paketi Demografik Bilgi Formu, İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeği, İçselleştirilmiş Utanç Ölçeği, Aşırı Duyarlı Narsisizm Ölçeği, Buss-Perry Saldırganlık Ölçeği ve İki Boyutlu Sosyal İstenirlik Ölçeği’ni içermektedir. Çalışmada, içselleştirilmiş heteroseksizm ile içselleştirilmiş utanç arasında ve narsisistik kırılganlık ile saldırganlık arasında pozitif yönde ilişki olacağı hipotez edilmiştir. Ayrıca narsisistik kırılganlığın içselleştirilmiş heteroseksizm-agresyon ve içselleştirilmiş utanç-agresyon ilişkilerinde aracı rolünde olması beklenmektedir. Veri analizinde korelasyon ve hiyerarşik çoklu regresyon analizleri kullanılmıştır. Analizler sonucunda içselleştirilmiş heteroseksizm ve içselleştirilmiş utanç arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. Narsisistik kırılganlık ile agresyon düzeyi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu, öfke ve düşmanlık faktörlerinin fiziksel ve sözel saldırganlık düzeylerine kıyasla narsisistik kırılganlık ile daha kuvvetli bir korelasyon sergilediği doğrulanmıştır. Narsisistik kırılganlık hem içselleştirilmiş heteroseksizm-agresyon hem de içselleştirilmiş utanç-agresyon ilişkisinde kısmi aracı rolü olduğu görülmüştür. Bu bulgular, içselleştirilmiş heteroseksizm ve içselleştirilmiş utanç düzeyleri yüksek olan bireylerde, yüksek ihtimalle heteronormatif toplum yapısı tarafından stigmatizasyon ve utandırılma nedeniyle, narsisistik kırılganlık düzeyinin de yüksek olduğuna işaret etmektedir. Narsisiktik kırılganlık ise bir başa çıkma mekanizması olarak agresyon düzeyine etki etmektedir. Çalışmanın bulguları literatürle bağlantılı olarak tartışılmış ve klinik çıkarımlar ve ileri araştırmalar için öneriler sunulmuştur.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleThe mediating role of narcissistic vulnerability in the relationships between internalized heterosexism, shame, and aggression in gay and lesbian individualsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record