Show simple item record

dc.contributorKlinik Psikolojien
dc.contributor.advisorGöçek, Elif
dc.contributor.authorAybeniz, Gözde Nur
dc.date.accessioned2019-09-13T10:39:27Z
dc.date.available2019-09-13T10:39:27Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1703
dc.description95 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, travma semptomları yaşayan ergenlerin baba ve dış dünya temsillerini araştırmaktır. Babaların çocukların ruh sağlığı ve dış dünyayla ilişkilerinde önemli bir yere sahip olmaları ve travma semptomları yaşayan ergenlerin baba temsillerini inceleyen çalışmaların bulunmaması nedeniyle böyle bir çalışmanın yürütülmesi amaçlandı. Ergenlerin travma semptomları, Revize edilmiş Çocuklar için Olayların Etkisi Ölçeği-8 (CRIES-8) kullanılarak ölçülmüştür. 'Çocukların yaşam değişimleri Ölçeği' (CLCS) adı verilen yeni geliştirilen projektif testin baba kartı, ergenlerin baba ve dış dünya temsillerini keşfetmek için kullanılmıştır. Hikayeler tematik analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dört ana tema ortaya çıkmıştır: Baba Karakterinin Tanımlanması, Dış Dünya Temsili, Dış Dünyada Babanın Rolü ve Destekleyici Baba Davranışı. Travma yaşayan ergenlerin baba ve dış dünya temsillerinin anlatılarda birbirlerinden farklı olduğu bulunmuştur. Çocukların büyük bir çoğunluğu güvensiz bir dış dünyadan bahsederken, baba temsillerinin ise arkadaş gibi, koruyucu ve çocukla birlikte mağdur olan Şeklinde farklılık gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca çocukların neredeyse tamamının babanın duygusal desteğinden bahsetmediği, yarısının ise babanın araçsal desteğinden bahsettiği bulunmuştur. Bulgular ergenlik, travma ve baba ile ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. Çalışmanın sınırlılıkları ve klinik uygulama için çıkarımlar sağlanmıştır.en
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore the representations of fathers and external world of adolescents experiencing trauma symptoms. Fathers have an important place in children‟s mental health, however there were no studies examining father representations in traumatized adolescents. The trauma symptoms of the adolescents were measured using the Children‟s Revised Impact of Events Scale (CRIES-8). The father card of „the Children's Life Changes Scale‟(CLCS), a newly developed projective scale, was used to explore the father and external world representations of adolescents. The narratives were analyzed using thematic analysis. Four main themes have emerged in the narratives of adolescents: Identification of the Paternal Character, Representation of the External World, The Role of the Father in the External World and Supportive Paternal Behavior. The father and external world representations of adolescents who have experienced trauma were found to be different in the father card of the CLCS . While most of the adolescents with trauma symptoms mentioned an insecure external world, the father representations have been found to be different in terms of being a companion, being a protector and being a victim with the child. It was also found that almost all of the children failed to mention the father's emotional support and half of them mentioned the father's instrumental support. The findings were discussed in consideration of the literature related to adolescence, trauma and fathers. Limitations of the study and implications for clinical practice were provided.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleExploration of the representations in adolescence and trauma: Fathers in the external worlden
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record