Show simple item record

dc.contributorKlinik Psikolojien
dc.contributor.advisorGöçek, Elif
dc.contributor.authorEmiroğlu, Ezgi
dc.date.accessioned2019-09-13T10:16:52Z
dc.date.available2019-09-13T10:16:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1700
dc.description119 pagesen
dc.description.abstractThe purpose of this study was to explore the differences between depressed vs nondepressed adolescents in their narratives about school and peer relationships. Adolescents’ depression levels were measured by the Children’s Depression Inventory-2. The narratives of adolescents were examined by the newly developed projective measure ‘the Children’s Life Changes Scale’. The sample was taken from a larger study- the standardization of The Children's Life Changes Scale. This study analysis integrates a quantitative assessment of depression with a qualitative exploration of the peer relationships and school perception of adolescents. The groups were controlled in terms of gender and age. The narratives were analyzed by using content and thematic analysis. Five main themes have emerged: Bullying Behaviors Among Peers, Victimization Among Peers, Companionship Among Peers, The Ending of The Story, The Classroom Environment. The results indicated differences between two groups. Both the depressed and nondepressed group indicated bullying themes in the stories, but they have different perceptions about feelings of the victims and in reactions to victims. The depressed group had less positive friend figures in their stories. A negative teacher figure was found in the stories of both groups. The depressed group had more negative endings than the nondepressed group in their stories. In the light of existing literature, findings were discussed in terms of their implications and recommendations were made for future research and clinical implications.en
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, depresyon belirtilerine sahip olan ve olmayan ergenlerin okul algıları ve arkadaşlık ilişkileri üzerine olan öykülerdeki farklılıkları araştırmaktır. Ergenlerin depresyon düzeyleri, Çocuklar için Depresyon Ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Ergenlerin hikayelerindeki farklılıklar yeni geliştirilen bir projektif test olan Çocukların Yaşam Değişimleri Ölçeği ile incelenmiştir. Çalışmadaki gruplar cinsiyet özellikleri ve yaşları açısından eşitlenmiştir. Hikayeler içerik analizi ve tematik analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Beş ana tema ortaya çıkmıştır: Akranlarda Zorbalık Davranışları, Akranlar Arasında Zorbalığa Maruz Kalma, Akranlarda Arkadaşlık, Hikayenin Sonlanması, Sınıf Ortamı. Her iki grubun da öyküleri zorbalık temasını içermekteydi, ancak mağdurların duyguları ve mağdurların tepkileriyle ilgili algıları farklıydı. Depresyonda olan grubun hikayelerinde daha az olumlu arkadaş figürü vardı. Her iki grubun da hikayeleri negatif öğretmen figürleri içermekteydi. Depresyonda olmayan gruba kıyasla depresyonda olan grubun hikayelerinde daha olumsuz sonlar vardı. Bulgular, mevcut literatür doğrultusunda ele alınmış; gelecekteki araştırmalar ve klinik uygulamalar için önerilerde bulunulmuştur.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleExploration of school perceptions and peer relationships in depressed adolescentsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record