Show simple item record

dc.contributorSosyal Bilimleren
dc.contributor.advisorErişir, Evrim
dc.contributor.authorToprakkaya Babalık, İrem
dc.date.accessioned2019-09-10T12:15:37Z
dc.date.available2019-09-10T12:15:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1646
dc.description281 pagesen
dc.description.abstractAt the present day, in order to achieve justice, the modern societies significantly prefer alternative dispute resolution methods besides the courts. Settlement of disputes is proceeded on the basis of an agreement and even turning the antagonism to constructive relationships instead of the battle of the right and the wrong in front of the court and a justice approach where there is a victory of one party and the loss of the other party. It is no doubt that; one of the best methods of this goal is Meditation. Assessing the intellectual property rights on commercial basis either conflicts with justice understanding or does not satisfy the parties, since the idea of maximising the profit of the investor cannot meet with the sensitivity of the artist on common denominators and all violations of such rights cause disputes and the solutions are tried to be found via courts where the parties’ intents are not taken into consideration. Mediation is an art of dispute settlement through constructive ways. Contrary to the Courts, it is flexible and willing, based on volunteerism as a rule. It is quite possible to reach humanist, flexible, civilized and constructive solutions through mediation methods. Because intellectual property rights laws require practical and creative solutions. While revealing and accepting the skills of creating dispute solution culture of the Mediation, it is thought that; the intellectual property disputes will bring social contributions. Because settlement of such disputes in accordance with the polite nature of art will increase the interest to the Mediation and support the belief to the Parties’ controls in dispute settlements. Therefore by considering the disputes as opportunities it is possible to configure the social and individual relationship via Mediation methods. In our study we will hereby state the definition of Mediation, classification of disputes arising from the intellectual property rights legislations, the availability of the intellectual property disputes with mediation, intellectual property disputes in terms of obligatory mediation, the suitable mediation methods for the mentioned disputes, negotiation theories, models, approaches and tactics, will give examples to mediation in intellectual property laws in comparative legislation sand will share voluntary mediation experiences which are proceeded by musical professional associations in Turkey. In addition to it, we will hereby advise the mediation activities which will be proceeded by the official mediation centres which will be founded by expert mediators, professional unions or independent intellectual property associations for the settlement of disputes arising from intellectual properties by Mediation.en
dc.description.abstractGünümüzün modern toplumlarında adalete erişim yolunda mahkemelerin yanı sıra alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri önemli oranlarda tercih edilmektedir. Uyuşmazlığın sona erdirilmesi; haklı ile haksızın mahkeme huzurunda savaşı, bir tarafın zaferi diğer tarafın mağlup olduğu bir yargılama anlayışından çok farklı bir boyutta, uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözümü hatta husumetin yapıcı ilişkilere dönüştürülmesi temelinde ele alınmaktadır. Bu yolda en iyi araçlardan biri şüphesiz arabuluculuktur. Fikir ve sanat eserlerinin ticari olarak değerlendirilmesinde, yatırımcının karını maksimize etme bakış açısı ile sanatçının hassas ve kırılgan yönünün ortak bir paydada buluşamaması ve bu alanda gerçekleşen her türlü hak ihlalleri, uyuşmazlıklara davetiye çıkarırken, çözümün taraf iradelerini göz ardı eden mahkemeler nezdinde aranması günümüzün adalet anlayışı ile bağdaşmadığı gibi, tarafları da tatmin etmemektedir. Arabuluculuk uyuşmazlığın yapıcı yollardan çözülmesi sanatıdır. Mahkemelerin aksine esnek ve dayatmasıdır, kural olarak gönüllülük esasına tabidir. Arabuluculuk yöntemi sayesinde tarafların uyuşmazlıkları hakkında hümanist, esnek, medeni, yapıcı çözümlere ulaşılması imkân dâhilindedir. Zira fikir ve sanat eserleri hukuku pratik ve yaratıcı çözümler gerektirir. Arabuluculuğun uyuşmazlık çözme kültürü oluşturma becerisinin ortaya konulması ve benimsenmesinde, konusu fikir ve sanat eserleri hukuku olan uyuşmazlıkların, toplumsal katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Zira söz konusu uyuşmazlıkların sanatın naif doğasına yakışır biçimde çözümlenmesi, toplum fertleri nezdinde arabuluculuğa ilgiyi ve uyuşmazlık çözümünde taraf hâkimiyetine duyulan inancı destekleyecektir. Uyuşmazlıkları bu anlamda da fırsat olarak görüp bireyler arası ve toplumsal ilişkilerin arabuluculuk yöntemi ile yapılandırılması sağlanabilir. Çalışmamızda, arabuluculuk kurumu, fikir ve sanat eserleri hukukundan doğan uyuşmazlıkların tasnifi, fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişliliği, dava şartı arabuluculuk kapsamındaki fikri mülkiyet hukuku uyuşmazlıkları, anılan uyuşmazlıklara özgü olarak kullanılabilecek arabuluculuk modelleri, müzakere teorileri, modelleri, yaklaşımları ve taktiklere değinilecek, karşılaştırmalı hukukta fikri mülkiyet hukukunda arabuluculuk örneklerine yer verilerek, ülkemizde müzik meslek birlikleri nezdinde yapılan ihtiyari arabuluculuk deneyimi paylaşılacaktır. Çalışmamızda ayrıca, fikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümünde uzman arabulucular, meslek birlikleri veya bağımsız fikri mülkiyet örgütleri nezdinde oluşturulacak kurumsal arabuluculuk merkezleri nezdinde gerçekleştirilecek arabuluculuk faaliyeti önerilmektedir.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleFikir ve sanat eserlerinden doğan uyuşmazlıkların arabuluculuk yolu ile çözümüen
dc.title.alternativeMediation in intellectual property disputesen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record