Show simple item record

dc.contributorKültürel İncelemeleren
dc.contributor.advisorÇayır, Kenan
dc.contributor.authorDurmuş, Gözde
dc.date.accessioned2019-09-10T10:11:45Z
dc.date.available2019-09-10T10:11:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1635
dc.description135 pagesen
dc.description.abstractThis thesis aims at examining the relationships between adults and children in the context of childhood construction and child participation in Turkish language textbooks by using the methods of content and critical discourse analyses. It was analyzed the textual and visual samples in eight Turkish language textbooks from 1st-grade to 8th-grade within the framework of the theories about childhood and child participation. The textbooks, which is defined as “official knowledge” of the society by Apple, reflect and support the dominant normative discourse in the societies. In this thesis, there is an inquiry to find out the childhood perceptions of adults, the existing childhood construction, the power relations between the adult and the child and the forms of the children’s right to participate considering their representations in Turkish language textbooks. The child is mostly represented as a “passive”, “needy” and “adult-dependent” figure in the examined Turkish language textbooks whereas the adult is constructed as “perfect” and “powerful” figure in the same textbooks. The effect of adultism is observed in most of the findings, in other words, the adult’s power and oppression on the child constitutes the main part of the findings. This thesis argues that the textbooks do not approach the children as a right-holders individual, a subject and a social agent and that this approach poses an obstacle to the realization of meaningful child participation. In the context of child participation, one of the remarkable findings is that there is a charity-based approach rather than a right-based approach in the child-initiated examples. This study demonstrates that the textbooks should include the contents in which children are represented as “right-holders”, the adults question their own power on the children, and children’s views are taken into consideration by the adults.en
dc.description.abstractBu tez, içerik ve eleştirel söylem analizleri yöntemlerini kullanarak Türkçe ders kitaplarında yetişkinler ve çocuklar arasındaki ilişkileri çocukluk dönemi inşası ve çocuk katılımı bağlamında incelemeyi amaçlamaktadır. 1. sınıftan 8. sınıfa kadar sekiz adet Türkçe ders kitabındaki yer alan yazılı ve görsel içerikler; çocukluk kurgusu ve çocuk katılımı arka planı ve çocukluk çalışmaları teorisi çerçevesinde analiz edilmiştir. Apple tarafından toplumlara ait “resmi bilgi” olarak tanımlanan ders kitapları içerikleri; toplumlardaki baskın ve “norm” kabul edilen söylemleri yansıtmakta ve desteklemektedir. Bu tezde; yetişkinlerin çocukluk algıları, mevcut çocukluk inşası, yetişkin ile çocuk arasındaki güç ilişkileri ve çocukların katılım haklarının formlarının Türkçe ders kitaplarındaki temsili üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. Çocuk, incelenen Türkçe ders kitaplarında çoğunlukla “pasif”, “muhtaç” ve “yetişkine bağımlı” olarak temsil edilirken, yetişkin aynı ders kitaplarında “mükemmel” ve “güçlü” olarak inşa edilmiştir. Çoğu bulgunun merkezinde “yetişkincilik (adultism)”’in etkisi yani yetişkinin çocuk üzerindeki gücü ve baskısı olduğu görülmektedir. Bu tezde; ders kitaplarındaki hakim anlayışın çocukları “hak sahibi birey”, “özne” ve “eyleyen” olarak ele almadığını ve bu anlayışın çocuğun katılım hakkının anlamlı şekilde hayata geçmesi önünde engel oluşturduğu ileri sürülmektedir. Çocuk katılımı bağlamında çocukların inisiyatif aldığı kısıtlı sayıdaki örneklerde göze çarpan önemli bir bulgu ise hak temelli yaklaşımdan ziyade yardım temeli bir perspektifin yer almasıdır. Bu çalışma, çocukların “hak sahibi” olarak temsil edildiği, yetişkin iktidarının sorgulandığı ve çocukların görüşlerinin yetişkinler tarafından dikkate alındığı içeriklerin ders kitaplarında yer alması gerektiğini ortaya koymaktadır.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleConstruction of childhood and child participation in the Turkish language textbooksen
dc.title.alternativeTürkçe ders kitaplarında çocukluk kurgusu ve çocuk katılımıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record