Show simple item record

dc.contributorSosyoloji bilim dalıen
dc.contributor.advisorTalay Turner, Zeynep
dc.contributor.authorÖzdemir, Dijle
dc.date.accessioned2019-09-10T09:39:40Z
dc.date.available2019-09-10T09:39:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1632
dc.description94 pagesen
dc.description.abstractThis study explores the place of online dating in the everyday life and the place of intimacy in online dating. Through repetition and becoming an everyday practice, online dating embodies a different pattern of intimacy than regular dating. We argue that this pattern is made up with a variety of factors and these factors give birth to the concept of “imagined intimacy”, which is an assumed, or imagined-to-be intimacy. Raison d'être of imagined intimacy arise from the iterative, cyclical, and situational natures of online dating; self-narration becomes a signifier of socio-cultural capital, the communication between parties become more fragile through repetition and frequency, and since online dating becomes a practice of everyday life; original intimacy’s consistency and continuity gets broken. While we sought to understand these factors with this study, we also asked if imagined intimacy is relevant to explain the discrepancies embodied by online dating and the changing terrain of overall dating. We did extensive surveys and interviews with ten online daters by using purposive sampling to find an answer to this question and found out that the “imagined intimacy” is relevant and present among online daters. Moreover, when given a chance it has the potential to transform into an original intimacy.en
dc.description.abstractBu çalışma online dating’in gündelik hayattaki yerini ve yakınlık kavramının online dating’deki yerini inceler. Tekrar etme ve gündelik hayat pratiğine dönüşmesiyle online dating, alışılageldik dating’den farklı bir yakınlık/samimiyet örüntüsünü cisimlendirir. Bu örüntünün, çeşitli faktörlerle oluştuğunu ve bu faktörlerin de olduğu var sayılan ya da hayal edilen yakınlık anlamına gelen “imagined intimacy” kavramını ortaya çıkardığını öne sürüyoruz. Olduğu hayal edilen yakınlığın varoluş nedenleri online dating’in yineleyen, döngüsel ve durumsal doğasından ileri gelir; öz-anlatı sosyo-kültürel sermayenin bir göstereni haline, taraflar arasındaki iletişim -tekrar ve sıklıkla- daha kırılgan hale ve online dating gündelik hayatın bir parçası haline gelir ve asıl yakınlık kavramının tutarlılığı ve sürekliliği kırılır. Araştırmamızla bu faktörleri anlamaya çalışırken, aynı zamanda olduğu hayal edilen yakınlığın online dating’de vücut bulan uyuşmazlıkları ve genel olarak dating’in değişen coğrafyasını açıklamada anlamlı olup olmadığı sorusunun cevabını aradık. Bu soruya cevap bulmak için özel amaç örneklemesi kullanarak online dating yapan insanlarla kapsamlı anket, görüşme ve araştırmalar yaptık. Araştırmamızın sonucunda, “imagined intimacy” kavramının online dating yapanlar arasında anlamlı olduğunu bulduk ve şans bulduğunda asıl yakınlığa dönüşebilme potansiyeli taşıdığını gördük.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleSearching for love and intimacy as an everyday practice observations on dating and online datingen
dc.title.alternativeGünlük bir pratik olarak aşk ve yakınlık arayışı: Tanışma ve çevrimiçi tanışma üzerine gözlemleren
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record