Show simple item record

dc.contributorSayısal finansen
dc.contributor.advisorÖztürk, Serda Selin
dc.contributor.authorAbrahamoğlu, Anet
dc.date.accessioned2019-09-10T09:20:08Z
dc.date.available2019-09-10T09:20:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1630
dc.description53 pagesen
dc.description.abstractEfficiency Analysis of Feasibility Based on Reference Store in Retail Sector Aegean-Mediterranean Region Case İstanbul Bilgi University Social Sciences Institute Quantitative Finance Graduate Thesis The retail sector is the most important area of activity for the economies of the country. At a time when competition accelerated and opened up new business areas in cities the choice of the place of incorporation for companies has become important. The right decision of the new store is of great importance for the ongoing processes. For this reason, a good analysis and need to look for many indicators. At this stage; the newly opened store sales for the forecasting methods are studied. In this study, the analog method will be studied. The method used by chain store managers. According to this method, the starting point for estimating the sales of a newly opened store is a store similar to those that are currently in operation. The main aim of the research is to take a reference store sample with similar structure in new store feasibility and test after the opening, how accurate this sampling works.en
dc.description.abstractPerakende Sektöründe Referans Mağaza Baz Alınarak Oluşturulan Açılış Mağaza Fizibilitelerin Verimlilik Analizi. Ege-Akdeniz Bölgesi İçin Örnek Bir Uygulama. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sayısal Finans Yüksek Lisans Tezi Perakende sektörü ülke ekonomileri için en önemli faaliyet alanıdır. Rekabetin hızlandığı ve şehirlerde yeni ticari alanların açıldığı bir zamanda firmalar için kuruluş yeri tercihi önemli hale gelmiştir. Yeni açılacak mağazanın doğru kararı, devam eden süreçler için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple iyi bir analize ve birçok göstergeye bakılması gerek. Bu aşamada; yeni açılacak perakende mağaza için satış tahmin yöntemlerine başvurulur. Bu çalışmada analog yöntemi çalışılacaktır. Analog yöntemi; zincir mağaza yöneticileri tarafından kullanılan bir yöntemdir. Bu yönteme göre, yeni açılacak bir mağazanın satışlarını tahmin etmek için hareket noktası, hâlihazırda faaliyette bulunmakta olan benzer bir mağazadır. Araştırmanın temel amacı, yeni mağaza fizibilitelerinde benzer yapıya sahip referans mağaza örneklemesi alınması ve açılış sonrası bu örneklemenin ne kadar doğru çalıştığının testi. Ege- Akdeniz lokasyonu için bu test yapılacaktır.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleEfficiency analysıs of feasibility based on reference store in retail sector Aegean - Mediterranean region caseen
dc.title.alternativePerakende sektöründe referans mağaza baz alınarak oluşturulan açılış mağaza fizibilitelerin verimlilik analizien
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record