Show simple item record

dc.contributorKültür Yönetimi Yüksek Lisans Programıen
dc.contributor.advisorBal, Deniz Ünsal
dc.contributor.authorBursalı, Elif Ayşe
dc.date.accessioned2014-08-10T11:35:19Z
dc.date.available2014-08-10T11:35:19Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/161
dc.description86 pagesen
dc.description.abstractSanatın otoritelerce belirlenmiş kuralların dışına çıkan, bağımsız sanatçılar ve birliklerin ortaya çıkışı 19.yüzyıl‟da modern sanattan kopuş ile başlar. Bu başlangıç ile birlikte sanat tarihi boyunca sanat formlarındaki değişim; dada, fluxus gibi sanat akımları, sosyal ve ekonomik alanda yaşanan; “kendin yap”ın temelini oluşturan bağımsızlık anlayışı, 1970‟lerdeki sistem karşıtı ayaklanmalar, bu bağımsızlığın altını çizen olaylar ve akımlar olmuşlardır. Sanatçı insiyatiflerinin ise günümüzün küreselleşen dünya ve kapitalist ekonomi düzenine sıkı sıkıya bağlı hale gelen sanat ortamında yukarıda bahsedilen akımların, olayların bir yansıması olarak var olduklarından bahsedilebilir. Öte yandan, kurumlara yönetişim ve bazen de sanatsal pratikler anlamında alternatif yaratmaları sanatçı insiyatifi yapılarını kurumsal eleştiri üzerinden okumayı olanaklı kılmaktadır. Ancak yine de günümüzde sınırlar bu kadar net ve kesin çizgiler ile çizilememektedir. Galerilerin ve özel şirketlere ait olan sanat kurumlarının sanat ortamındaki hakimiyetlerinin yanı sıra sivil, kolektif biçimde hareket eden, alternatif projelere yer açmayı hedefleyen ve çoğu zaman sanatçıların yönetimindeki inisiyatifler sanat ortamında birer alternatif üretim ve sergileme alanı olarak kayda geçmiştir. Ancak mevcut şartlar altında, sürdürülebilirliklerini devlet finansmanı olmaksızın, alternatif fon kaynakları ile sağlamaktadırlar. Bu durumun yarattığı güçlükler sürdürülebilirlik anlamında daha fazla öğeye sahip olan Berlin sanatçı insiyatifleri ile karşılaştırıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Bu tez çalışmasında İstanbul’daki sanatçı insiyatiflerinin aktif olarak yer aldıkları güncel sanat ortamındaki rolü, nasıl yürütüldükleri, amaçları ortaya konulmuştur.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleSanatçı inisiyatifleri ve sanatçılar tarafından yürütülen mekanların istanbul güncel sanat alanındaki rolüen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States