Show simple item record

dc.contributorHukuken
dc.contributor.advisorGül, İdil Işıl
dc.contributor.authorGürpınar, Nuray Kaya
dc.date.accessioned2019-09-09T09:00:55Z
dc.date.available2019-09-09T09:00:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1609
dc.description117 pagesen
dc.description.abstract1949 Cenevre Sözleşmeleri’nin ortak 2. maddesinde Uluslararası İnsancıl Hukuk'un (‘UİH’) savaş ilanı ve işgal hali dahil uluslararası nitelikte silahlı çatışmalarda (‘UNSÇ’) uygulanacağı düzenlenmektedir. Ancak ilgili maddede UNSÇ'nin tanımına yer verilmediğinden UNSÇ’ler bakımından, UİH'nin uygulama anının tespiti zorlaşmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın merkezinde bir UNSÇ'nin tespit edilebilmesi için aşılması gereken eşiklerin bulunup bulunmadığı hususu yer almaktadır. UNSÇ’nin çeşitli görünümlerinde farklı eşiklerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu itibarla, UNSÇ’lerde ve UNSÇ’nin görünümlerinden olan savaş ilanı ve işgal durumlarında eşiklerin varlığının irdelenmesi gereği açığa çıkmaktadır. Öte yandan uluslararasılaşmış silahlı çatışmaların farklı görünümlerinde uygulanacak farklı eşiklerin bulunup bulunmadığı da bu çalışmada incelenmektedir. Ayrıca UİH’nin uygulamasının sona ermesi açısından bir UNSÇ’nin hangi eşiğin aşılması halinde sona ereceğine dair incelemeler ile devletler arasında fiilen bir çatışma hali bulunmasa dahi UİH’nin devreye gireceği durumlar da bu çalışmanın alanına dahil edilmiştir.en
dc.description.abstractThe common Article 2 of the 1949 Geneva Conventions setting out the application of the conventions provides that International Humanitarian Law (‘IHL’) shall apply in international armed conflicts (‘IAC’) including the cases of declared war and belligerent occupation. Nevertheless, this provision does not contain a definition of IAC. Therefore, the temporal scope of application of IHL in IACs needs to be determined. Hence this study focuses on same and in particular whether there are thresholds that must be met in determining the IAC including the cases of declared war and belligerent occupation. It is hereby also reviewed whether there are different thresholds to be applicable in various types of internationalized armed conflicts. This study also aims to examine the thresholds applicable for determining the end of IAC and finally the circumstances triggering the applicability of IHL even in the absence of a conflict.en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.titleUluslararası nitelikte silahlı çatışmalar bakımından uluslararası insancıl hukukun uygulama anının tespiti sorunuen
dc.title.alternativeThe issue of determining the temporal application of international humanitarian aw in international armed conflictsen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record