Show simple item record

dc.contributorSosyal Bilimleren
dc.contributor.advisorErhart, Itır
dc.contributor.advisorSaka, Erkan
dc.contributor.advisorAydoğan, Filiz
dc.contributor.authorYazıcı, Tuğba
dc.date.accessioned2019-09-09T07:05:13Z
dc.date.available2019-09-09T07:05:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/1596
dc.description59 pagesen
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı ‘karnavalımsı ünleştirme/ünlüleştirme’ adlı bir süreci sunmaktır. Bu süreç, normal insanların karnavalımsı performanslar sergilemek suretiyle ünlü insanlara dönüşmesi olarak açıklanabilir. ‘Karnavalımsı ünleştirme/ünlüleştirme’ içinde karnaval ruhunu barındırmakta ve sıra dışılık ile performativite üzerine konumlanmaktadır. Sıra dışılık karnıvalımsı ünlülerin görselliklerinde, performanslarında ve anlatılarında gözlemelenebilir. Performativite hem görsel anlatılarında, hem de teatralliklerinde belirgindir. Abartı ve aşırılık barındıran unsurlar karnıvalımsı ünlülerde daimi olarak mevcuttur. Bu fenomenin ortaya çıkmasındaki altyapıyı hazırlamış olan narsisistik benlik oluşumu, özelleştirilmiş hedonizm ve cinselleştirilmiş öz-prezentasyon gibi kültürel faktörler sıralanmış ve analiz edilmiştir. ‘Karnavalımsı ünleştirme/ünlüleştirme’yi oluşturan beş özellik sunulduktan sonra, örnek oluşturan üç ünlü Lady Gaga, Cardi B, ve Kylie Jenner olarak belirlenmiştir.en
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to propose ‘carnivalesque celebrification’ which is a particular process whereby ordinary people are transformed into celebrities through carnival-like performances. ‘Carnivalesque celebrification’ harbors the carnival spirit and is situated upon out of ordinariness and performativity. Out of ordinariness is inherent in carnivalesque celebrity texts and is manifested in their visuality, performances and narratives. Performativity is demonstrated through visual textuality and theatricality. Elements of exaggeration and excessiveness are ever-present in carnivalesque celebrity texts. Cultural factors that have laid the foundation for the flourishing of this phenomenon such as narcissistic selfhood, privatized hedonism and sexualized self-presentation are outlined and analyzed. Five attributes of ‘carnivalesque celebrification’ are presented and three celebrities who exemplify the phenomenon are identified, namely Lady Gaga, Cardi B, and Kylie Jenner.en
dc.language.isoenen
dc.titleCarnivalesque celebrificationen
dc.title.alternativeKarnavalımsı ünlendirme/ünlüleştirmeen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record