Show simple item record

dc.contributorUluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programıen
dc.contributor.advisorÖzcan, Gencer
dc.contributor.authorBilginer, Emre Metin
dc.date.accessioned2014-08-09T17:55:08Z
dc.date.available2014-08-09T17:55:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/156
dc.description.abstractThe thesis aims to analyze one of the recent debates on history textbook writing in Greece. The debate the thesis will deal with was generated by the publication of a history textbook written by a group of historians led by another historian Maria Repousi. Being a sensitive issue among the public and politicians alike, common history of Greeks and Turks that lasted for centuries has always been a matter of lively debate. With a new perspective to a number of issues, Contemporary History Textbook for 6th Grades brought about a debate, which engulfed the entire Greek society. The debate surrounding the book displayed major political cleavages in the Greek society and highlighted the way leading political parties and other groupings perceived major historical issues that pertain to the common past of the two nations. After defining major characteristics of the book, the thesis focuses on the special topics that the book dealt with and eventually caused the debate, and finally takes up and discusses major arguments that the outstanding parties to the debate put forward.en
dc.description.abstractTez, son dönemde Yunanistan’daki tarih kitabı yazımıyla ilgili yaşanan tartışmaları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Tezin ele alacağı tartışma, kendisi de bir tarihçi olan Maria Repousi’nin önderliğindeki bir grup tarihçi tarafından yazılan tarih kitabı yüzünden meydana geldi. Türkler ve Yunanlıların yüzyıllar boyu paylaştıkları ortak tarih, vatandaş ve politikacı gözetmeksizin herkesin gözünde hassas bir konu olagelmiş ve tartışmaların sürekli canlı kalmasına sebebiyet vermiştir. 6. Sınıflar için Modern Dönem Tarih Kitabı, yeni bakış açısının yanı sıra tartışmaları da beraberinde getirdi ve Yunan toplumunun tamamını bunun içine çekti. Kitabın etrafını kuşatan tartışma, Yunan toplumunda birçok siyasi kırılmayı açığa çıkardı ve iktidar sahibi siyasi partiler ile birtakım grupların iki ülkenin ortak tarihindeki önemli hususları nasıl algıladığı konusuna dikkatleri çekti. Tez, kitabın başlıca niteliklerini tanımladıktan sonra içerisinde değinilen ve sonunda tartışmalara sebebiyet veren bazı özel başlıklara da odaklanıyor ve son olarak tartışmada öne sürülmüş göze çarpan önemli argumanları da gözden geçirip bunları ele alıyor.en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleRecent debates on greek history textbooks: the case of contemporary history textbook for 6th grades by maria repousien
dc.title.alternativeYunan tarih kitapları hakkında son dönemdeki tartışmalar : Maria Repousi’nin 6. sınıflar için modern dönem tarih kitabıen
dc.typeThesisen
dcterms.description75 pages


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States