Show simple item record

dc.contributorEkonomien
dc.contributor.advisorYentürk, Nurhan
dc.contributor.authorDoğan, Berna
dc.date.accessioned2014-08-08T11:14:44Z
dc.date.available2014-08-08T11:14:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/138
dc.description106 pagesen
dc.description.abstractThe aim of this study is to explore the causes and the extent of the gender wage gap in the Turkish labor market. For this purpose, standard wage regressions are estimated using micro data from an official survey for the year 2006. A number of variables in the dataset enable a comprehensive quantitative analysis including both human capital variables and job-related variables. Furthermore, in order to examine the wage gap in detail, Oaxaca decomposition method is employed. Decomposing the differential into two components enables to understand whether the gap is caused by the differences in human capital endowments or by the discrimination in the labor market. Using the abovementioned raw data we find a very slight wage gap in favor of women. But, the discrimination component of 46.5 per cent is substantially high.en
dc.description.abstractboyutlarını araştırmaktır. Bu amaçla, 2006 yılı için resmi anket sonuçlarından derlenen mikro veri kullanılarak standart ücret regresyonları tahmin edilmiştir. Veri setinde yer alan çok sayıda değişken, beşeri sermaye ve işe ilişkin veriler üzerinden kapsamlı bir nicel analizi mümkün kılmıştır. Bunun yanı sıra, ücret farkının daha detaylı olarak incelenmesi için Oaxaca ayrıştırma yöntemi kullanılmıştır. Ücret farkının iki bileşene ayrıştırılması, bu farkın beşeri sermaye donanımındaki farklardan mı yoksa işgücü piyasasındaki ayrımcılıktan mı kaynaklandığının anlaşılmasını sağlar. Yukarıda bahsedilen ham veriyi kullanarak, kadınlar lehine çok küçük bir ücret avantajı bulduk. Fakat bulduğumuz yüzde 46.5 oranındaki ayrımcılık bileşeni önemli ölçüde yüksektir.en
dc.description.tableofcontentsTABLE OF CONTENTS Page # STATEMENT OF AUTHORSHIP ................................................................................................ iii ABSTRACT ................................................................................................................................... iv ÖZET ............................................................................................................................................... v ACKNOWLEDGEMENT ............................................................................................................. vi LIST OF TABLES ......................................................................................................................... ix LIST OF FIGURES ......................................................................................................................... x 1. INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 2. AN OVERVIEW OF THE FEMALE LABOR FORCE PARTICIPATION AND WAGE TRENDS ........................................................................................................................ 3 2.1 Worldwide Trends .................................................................................................................. 3 2.1.1 Female Labor Force Participation in the Post-War Period .............................................. 3 2.1.2 The Evolution of Female Wages ................................................................................... 13 2.2 Turkish Case ......................................................................................................................... 18 2.1.1 Female Labor Force Participation in the Post-War Period ............................................ 18 2.1.2 The Evolution of Female Wages ................................................................................... 28 3. AN OVERVIEW OF THE GENDER WAGE GAP ................................................................. 33 3.1 Setting the Theoretical Framework ...................................................................................... 33 3.1.1 Supply-Side Explanations .............................................................................................. 33 3.1.2 Demand-Side Explanations ............................................................................................ 36 3.1.3 Occupational Segregation .............................................................................................. 38 3.2 Empirical Studies .................................................................................................................. 40 3.2.1 Gender Wage Gap Within and Across Countries .......................................................... 40 3.2.2 Gender Wage Gap in Turkey ........................................................................................ 46 4. ANALYSIS OF THE GENDER WAGE GAP ......................................................................... 54 4.1 Data ....................................................................................................................................... 54 viii 4.2 Methodology ......................................................................................................................... 59 4.3 Findings ................................................................................................................................ 64 5. CONCLUSION .......................................................................................................................... 73 REFERENCES ............................................................................................................................... 76 APPENDIX A ................................................................................................................................ 85 APPENDIX B ................................................................................................................................ 87 ABOUT THE AUTHOR ................................................................................................................ 95 ix LIST OF TABLES Page # Table 2.1 Female Labor Force Status by Educational Level ....................................................... 24 Table 2.2 Occuptaional and Industrial Distribution of Women and Men in Turkish Labor Market, (2006).................................................................................. 27 Table 2.3 Female-to-Male Wages in Manufacturing (per cent) ................................................... 29 Table 2.4 Annual Average Gross Earnings by Sex, (2006) ......................................................... 30 Table 4.1 Descriptive Statistics .................................................................................................... 56 Table 4.2 Occupational and Industrial Segregation by Sex ........................................................ 58 Table 4.3 Human Capital Based Wage Regressions (Model 1) ................................................... 64 Table 4.4 Human Capital Based Wage Regressions (Model 2) ................................................... 65 Table 4.5 Wage Regressions for Expanded Model (Model 3) ..................................................... 66 Table 4.6 Oaxaca Decomposition with Basic Model ................................................................... 70 Table 4.7 Oaxaca Decomposition with Expanded Model ............................................................ 71 Table A.1 Comparison of the Turkish Empirical Literature on Gender Wage Gap ..................... 85 x LIST OF FIGURES Page # Figure 2.1 Decomposition of Female Labor Force by Age, (1960-2009) ...................................... 8 Figure 2.2 Trends Followed by Cohorts, (1960-2009) ................................................................. 10 Figure 2.3 Female Labor Force Participation in Selected Countries, (1980-2009) ..................... 11 Figure 2.4 Female Labor Force Participation in OECD-Total, (1960-2009) ............................... 12 Figure 2.5 Female-to-Male Wages in Manufacturing in Developed Countries, (1980-2007) .............................................................................................. 14 Figure 2.6 Female-to-Male Wages in Manufacturing in Developing Countries, (1980-2007) .............................................................................................. 15 Figure 2.7 Labor Force Participationof Turkish Women, (1955-2009) ....................................... 18 Figure 2.8 Informal Employment of Turkish Women, (1988-2009) ........................................... 25en
dc.language.isoenen
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleGender wage gap in the Turkish labor marketen
dc.title.alternativeTürk işgücü piyasasında cinsiyete dayalı ücret farklılıklarıen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States