Show simple item record

dc.contributorHukuken
dc.contributor.advisorNilsson Okutan, Gül
dc.contributor.authorKarabağ, Tuğçe
dc.date.accessioned2014-08-08T08:51:30Z
dc.date.available2014-08-08T08:51:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11411/129
dc.description126 pagesen
dc.description.abstractAraştırmamızın konusunu, uluslararası ticarette önemli bir yeri olan televizyon programlarının ve özellikle televizyon program formatlarının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre tartışmalı hukuki nitelikleri oluşturmaktadır. Araştırma dâhilinde, program türlerine göre televizyon program ve formatlarının fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamındaki yeri doktrindeki görüşler, uygulamadaki ihtilaflar, Yargıtay kararları ve yabancı hukuklardaki düzenlemeler eşliğinde ayrıntılı şekilde ele alınacaktır. Araştırma kapsamında hedeflenen amaç, televizyon programlarının ve özellikle televizyon program formatlarının telif hukuku kapsamında eser niteliğine haiz olup olmadığını ve eser olarak nitelendirildiği takdirde hangi eser kategorisi içinde değerlendirilmesi gerektiğini incelemektir.en
dc.description.abstractThe copyright law of television programs and their formats that signifies a very big importance in international trading constitute the theme of our research. The place of copyrightlaw of television programs and their format according to their types, the different point of views, the dispute in implemantation will be held within the research including with Supreme Court resolutions and there gulations in foreign law. The objective of there search is to analyze if the television programs and especially their formats are considered as piece of work within the copyrightlaw and if the yarereally piece of work in which category should they be included and evaluated.en
dc.description.tableofcontentsÖZ (ABSTRACT) ..................................................................................................................... İİİ İÇİNDEKİLER ........................................................................................................................ İV KISALTMALAR CETVELİ ................................................................................................... Vİ KAYNAKÇA ............................................................................................................................İX I.GİRİŞ ...................................................................................................................................... 1 II.ESER KAVRAMI VE ESER OLMANIN ŞARTLARI ......................................................... 3 A- ESER KAVRAMI ..................................................................................................................... 3 B- ESER KAVRAMININ SOYUT DÜŞÜNCEDEN FARKI.................................................................. 4 C- FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NA GÖRE ESER OLABİLMENİN ŞARTLARI.................... 6 1. Eserin Subjektif Unsuru (Hususiyet) ............................................................................. 8 a) Uluslararası Alanda Hususiyet .................................................................................................. 8 b) Ulusal Alanda Hususiyet (Öğretideki Görüşler) ...................................................................... 10 2. Eserin Objektif Unsuru (Şekil Şartı) ............................................................................ 14 a) Eser Türlerinden Birine Dâhil Olma ........................................................................................ 14 b) Hususiyeti Yansıtacak Düzeyde Şekillenmiş Olma ................................................................. 16 III.TELEVİZYON PROGRAMLARI VE ESER NİTELİĞİ ................................................. 18 A- TELEVİZYON PROGRAMI VE TELEVİZYON PROGRAM TÜRLERİ ........................................... 18 B- TELEVİZYON PROGRAMININ ESER NİTELİĞİ ....................................................................... 23 1. Subjektif Unsur Bakımından ........................................................................................ 23 2. Objektif Unsur Bakımından ......................................................................................... 25 IV.TELEVİZYON PROGRAM FORMATI VE ESER NİTELİĞİ ....................................... 29 A- FORMAT KAVRAMI ............................................................................................................. 29 B- PROGRAM FORMATLARININ BAŞLICA UNSURLARI ............................................................. 32 1. Programın Adı ............................................................................................................. 32 2. Hedef Kitle ................................................................................................................... 33 3. Zaman .......................................................................................................................... 33 4. Programın Özeti .......................................................................................................... 34 5. Program Akışı .............................................................................................................. 34 6. İçeriğin Detaylandırılması ( Mizansen )...................................................................... 35 7. Görselle Anlatım .......................................................................................................... 40 8. Bütçe ............................................................................................................................ 40 9. Sunucu ......................................................................................................................... 41 10. Set-Dizayn ..................................................................................................................... 42 11. Satılabilirlik .................................................................................................................... 43 C- PROGRAM FORMAT UNSURLARININ ESER NİTELİĞİNE ETKİSİ ............................................ 45 Ç- TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ ESER NİTELİĞİ ................................................... 48 1. Yabancı Hukuklarda Formatın Eser Niteliği .................................................................... 49 a) Amerikan ve İngiliz Hukuk Sistemi ......................................................................................... 49 b) Fransız Hukuk Sistemi ............................................................................................................. 53 2. Türk Hukukunda Formatın Eser Niteliği .......................................................................... 55 v a) Subjektif Unsur Bakımından ................................................................................................... 55 b) Objektif Unsur Bakımından ..................................................................................................... 60 D- FORMAT UYARLAMASI ....................................................................................................... 66 1. Uyarlanmış Format Örnekleri ve Etkileri ..................................................................... 68 a) Striscia La Notizia & Gospodari Na Efira (İtalya ve Bulgaristan) ........................................... 68 b) Canadian Idol & American Idol (Amerika ve Kanada) ............................................................ 69 c) Star Academy & Fame Academy / Superstar & Idol (Arap Dünyası) ..................................... 70 ç) Britain's Got Talent & Yetenek Sizsiniz Türkiye (Türkiye ve İngiltere) ................................. 71 2. Format Uyarlamasının Hukuken Değerlendirilmesi .................................................... 73 E- BAZI FORMATA DAYALI PROGRAMLARIN ESER NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ........... 77 1. Haber Programları ...................................................................................................... 77 2. Söyleşi Programları..................................................................................................... 80 3. Reality Televizyon Programcılığı ve Yarışma Programları ......................................... 84 a) Reality Televizyon Programcılığı ............................................................................................ 84 b) Yarışma Programları ................................................................................................................ 85 4. Komedi Programları ..................................................................................................... 90 5. Çocuk Programları ........................................................................................................ 92 6. Spor Programları .......................................................................................................... 94 7. Şöhret Magazin Programları ......................................................................................... 96 8. Televizyon İçin Çekilmiş Dizi ve Filmler ........................................................................ 97 9. Reklamlar ...................................................................................................................... 105 V.SONUÇ ............................................................................................................................... 111en
dc.language.isotren
dc.publisherİstanbul Bilgi Üniversitesien
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.titleFikir ve sanat eserleri hukuku açısından televizyon programları ve özellikle televizyon program formatlarıen
dc.title.alternativeTelevision programs and especially television program's formats under copyright lawen
dc.typeThesisen


Files in this item

Thumbnail100%x180
Thumbnail100%x180

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States