Recent Submissions

 • Marka hakkının sınırları 

  Eyigün, Ece (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019)
  Küreselleşme ile ticari faaliyetin etkinlik alanının genişlemesi, bugün bir teşebbüsün dünyanın öbür ucunda ticari faaliyet yürütmesini mümkün hale getirmekte ve bu durum, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini diğer teşebbüslerin ...
 • Gazetelerde İfade Hürriyetinin Sınırlandırılması 

  Yardımcı, Asude (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2015)
 • United Nations Climate Change Regime: Equity or Fairness for Indigenous People 

  Türker, Emel (İstanbul Bilgi University, 2014)
  Adalet sorununun daha önemli hale geldiği ve iklim değişiminin yıkıcı etkilerinin artış gösterdiği bir dünyada iklim değişimi ve adalet ilişkisinden söz etmek kaçınılmazdır. Kırılgan bir grup olarak yerli halklar ise bu ...
 • Siber Gözetim: Toplumsal Denetim Aracı Olarak İnternetin Dönüşümü 

  Karslıoğlu, Fidan (İstanbul Bilgi University, 2014)
  Freedom of expression plays an important role in construction and maintenance of a pluralistic democratic society order. The most effective enjoyment of the freedom of expression in today’s world is attained through the ...

View more