Yönetici Open Access ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: kutuphane@bilgi.edu.tr