Now showing items 1-2 of 2

  • Banal nationalism in the Turkish press 

    Kazancı, Handan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    "Türkiye yazılı basınındaki banal milliyetçilik"le ilgili olan bu tez, Türkiye medyasmdaki milliyetçi söylemi analiz etmeyi amaçlar. Çalışma, milliyetçi söylemi daha iyi anlamak için, 'sıradan' bir gün olan 7 Mart 2012'de ...
  • Sözlü tarih çalışması: derikli ermenilerde ve kürtlerde mekan ve hafıza 

    Sazan, Lokman (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014)
    Bu çalışma yüzüncü yıldönümüne girmekte olan 1915 Ermeni Soykırımı’nın, mikro anlamda, Derik’te yerel halk tarafından, Ermeniler ve Kürtler. , hatırlama biçimleri ve bu yönde gelişen karşılıklı ilişkiler incelenmeye ...