Now showing items 1-1 of 1

  • İş Hukukunda işçinin sır saklama yükümlülüğü 

    Arkun, Büşra Sarıhasan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    İş Hukuku'nda isçinin sır saklama yükümlülüğü esas olarak işçi ile işveren arasında akdedilen iş sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. İşçinin sır saklama yükümlülüğünün kapsamını iş sırrı niteliğini taşıyan sırlar oluşturmaktadır. ...