Now showing items 1-5 of 5

 • Distinctive consumption practices in urban everyday life. A case study of Kanyon Shopping Mall in İstanbul 

  Tan Çelebi, İpek (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada kentte gerçekleşen ayırıcı tüketim pratikleri Kanyon alışveriş merkezi örneğinde ele alınmıştır. Tüketici kapitaliziminde tüketim pratikleri statü göstergesi ve üstünlük sağlayıcı olarak işlev görmektedir. ...
 • Europe unveiling: The muslim presence and the 'myth' of headscarf in Europe 

  Batur, Ayşe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005)
  Fransa'da 80'lerin sonunda Müslüman öğrencilerin devlet okullarına başörtüsü ile gelmeleri üzerine ortaya çıkan tartışma 90'larda hız kazandı. Kamusal alanda dinsel sembollerin varlığı, diğer Avrupa ülkelerinde de kaygı ...
 • Internet as a public space and its promise of emancipation 

  Göksoy, Ekin Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014)
 • Learning, academic culture and the popular 

  Tüge Topçu Gülşen, Zekiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmanın amacı öğrencilerin öğrenim ve akademisyenlerin öğretme deneyimlerine farklı bir bakış açısı getirmek ve akademiyle popüler olan arasında bir köprü kurmaktır. Öğrencilerin ve akademisyenlerin öğretme ve öğrenme ...
 • Linguistic oblivion: The case of Judeo-Spanish 

  Özkan, Mahmure İdil (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016)
  Bu tez Türkiye Yahudileri tarafından konuşulan ve yok olmakta olan Ladino (Yahudi İspanyolcası) dilinin günlük bir iletişim aracından daha sembolik bir zemine doğru değişimini etnografik bir açıdan inceliyor. Çalışmamda ...