Now showing items 1-1 of 1

  • The collective mourning play in the movies Babam ve Oğlum and Beynelmilel 

    Tanış, Fatma (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    Kültürel faaliyetler, toplum ve bireyin travmatik deneyimlerinin yasının tutulması ve bu deneyimlerin derinliğine çalışılmasında aracı olurlar; aynı oyunun çocuğun zor deneyimleri kavramasında ve sembolize etmesinde aracı ...