Now showing items 1-1 of 1

  • Freudyen yaklaşımla Zeki Demirkubuz sinemasında suç ve ceza 

    Selvi, Ayşe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    İlkel kabilelerden günümüz çağdaş toplumlarına varıncaya dek yüzyıllar boyunca insanlar, tabiiyet biçimleri zamana ve mekâna göre farklılıklar gösteriyor olsa da yasaya boyun eğmişlerdir. Yasaya bu tabi oluşta, toplumsal ...