Now showing items 1-1 of 1

  • Wine production and consumption in Turkey, 1920 1940 

    Saç, Yavuz (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    Yüksek Lisans tezimde Türkiye'de şarap üretiminin 1920-1940 yılları arası tarihine ışık tutmaya çalıştım. Türkiye şarapçılığıyla ilgili yazılmış hemen her eserde ülkenin toprak yapısı ve ikliminin elverişliliği dolayısıyla ...