Now showing items 1-1 of 1

  • Meşruiyet kaynağı olarak insan hakları: Helsinki Süreci 

    Güven, Selahattin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
    İnsan hakları günümüz toplumlarında sıkça tartısılan bir değerdir. ?nsan hakları genellikle mağdurların ve muhalefetin dili olarak gündeme gelmektedir. O halde, ?insan hakları? hangi tarihsel, kavramsal ve islevsel süreçlerden ...