Now showing items 1-7 of 7

 • 5651 sayılı kanun ve bilgi güvenliği ilişkisi 

  Gök, Mehmet Salih (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  İnternet kullanım oranı tüm dünyada hızla artmaktadır. Bu nedenle günümüzde iletişimin hem sınırları genişlemiş, hem hızı artmış, hem de iletişim büyük oranda İnternet üzerine kaymış durumdadır. Bunun sonucunda, yeryüzünde ...
 • Elektronik imza uygulamasında kullanılan zorunlu ve ihtiyari dokümanlar 

  Sevim, Tuğrul (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
  Elektronik imza uygulamasında kullanılan ihtiyari ve zorunlu dokümanlar, uygulamanın hukuki alt yapısını ortaya koymakla birlikte, uygulamanın teknik bazı özelliklerinin kullanılabilmesini de sağlarlar. Elektronik imza ...
 • İnternet bankacılığı ve bankaların hukuki sorumlulukları 

  Ceylan, Eyyüp Ensar (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  İnternet bankacılığı kısaca, günümüzde fiziksel şubelerden yapılan bankacılıkla ilgili bütün işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesidir. Teknolojideki baş döndürücü hızlı gelişmeler ile birlikte internet ...
 • Kayıtlı elektronik posta: bir uygulama örneği olarak elektronik apostil 

  Güneli, Nihan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada, kayıtlı elektonik postanın Türkiye’de ve dünyadaki kullanımı, teknik özellikleri ve genelde kullanım örnekleri, özelde ise elektronik apostil uygulaması incelenmiştir. Türkiye’de değişen mevzuat ile elektronik ...
 • Siber Saldırılar Siber Savaşlar ve Etkileri 

  Kara, Mahruze (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  İnternetin ortaya çıkması ile yararlarından faydalanılmaktadır. Ancak internetin zararları da mevcuttur. İnternet, dünya dengelerini değiştirmektedir. İnternet, siber saldırılara ve siber savaşlara aracılık eden bir alan ...
 • Türk hukukunda ve mukayeseli hukukta internet erişiminin engellenmesi 

  Kaya, Mehmet Bedii (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Internet, milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlı olduğu dünyanın en büyük bilgi ve iletişim ağıdır. Internetin kullanım oranlarının ve alanlarının yaygınlaşmasıyla beraber devletlerin Internete müdahaleleri de artmıştır. ...
 • Veri madenciliğinin güvenlik uygulama alanları ve veri madenciliği ile sahtekarlık analizi 

  Özcan, Canan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014)
  Tarih ders almayanlar için tekerrürden ibarettir sözünün bilişim dünyasında hayat bulmuş şeklidir veri madenciliği. Geçmiş veriden çıkarılan kurallar, öğrenilenler ve alınan dersler, gelecekte de geçerli olacak, ilerisi ...