Now showing items 1-1 of 1

  • Effect of power on social exchange between managers and subordinates 

    Aydoğdu, Tuğba (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2019)
    Bu araştırma yöneticilerin kullandıkları gücün çalışanların iş davranışları ve yöneticileriyle olan ilişkilerini anlamak ve ayrıca bu ilişkinin kültüre göre nasıl değiştiğini anlamak amacıyla yapılmış bir inceleme ...