Now showing items 1-1 of 1

  • İki dünya arasında Reformlar çağından portreler 

    Gece, Nazan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    Bu çalışma, Osmanlı-Türk romanının ilk örneklerinde sıklıkla işlenen alafranga züppe tiplemesi üzerine eğilerek, gerek Tanzimat yazarı gerekse toplum gözünde Batılılaşma algısını anlamaya çalışmaktadır. Bu noktaya eğilmek, ...