Now showing items 1-1 of 1

  • Ömer Seyfettin'in kısa hikaye sanatı 

    Göncü, Bârika (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
    Bu tezde, Ömer Seyfettin'in (1884-1920) Türkiye'de modern kısa hikâye türüne yaptığı katkı, uluslararası kısa kurmaca kuramı bağlamında incelenmiştir. Tez, yapıtları ve sanatı ağırlıkla siyasi görüşleri ve temaları bakımından ...