Now showing items 1-1 of 1

  • The gendered subject of melancholy 

    Erdoğan, Senem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
    Bu çalışmada melankoli ve toplumsal cinsiyet ilişkisi Julia Kristeva ve Judith Butler'ın çalışmaları kapsamında incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde Freud'un melankoli teorisi ve bu teorinin içerdiği tartışmalar ele ...