Now showing items 1-20 of 36

 • Central Bank independence in a developing country context 

  Satoğlu, Emine Beyza (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu tez Merkez Bankası Bağımsızlığı olgusunu kurumsal bir açıdan konunun siyasi ve iktisadi boyutlarına referanslar vererek ele almayı amaçlamıstır. Bu nedenle, Merkez Bankası Bağımsızlığı meselesi teorik olarak incelenmenin ...
 • Characterization Of Majority Rules 

  Keresteci, Naciye Kınık (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  This paper examines different characterizations of the Relative Majority Rule, Absolute Majority Rule, and variations of those two, chronologically. Basically, Relative Majority Rule, as the name suggests, concerns with the ...
 • Choosing from an incomplete tournament 

  Bozbay, İrem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Eksik turnuvalar sonlu kümeler üzerindeki asimetrik ikili bagıntılardır. Tamamlanmıs asimetrik ikili bağıntı olan turnuvalar ve turnuva çözümleri literatürde kapsamlı bir sekilde incelenmistir. Bu çalismada eksik turnuvaların ...
 • Coalitional stability and efficiency of partitions in matching markets 

  Nizamoğulları, Duygu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Özkal-Sanver (2005) studies stability and efficiency of partitions of agents in two-sided matching markets where agents are allowed to form partitions only by individual moves, and within each coalition of a partition a ...
 • Comparison of simple sum and Divisia monetary aggregates using panel data analysis 

  Uzun, Seda (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  It is well documented that financial innovation has led to poor performance of simple sum method of monetary aggregation destabilizing the historical relationship between monetary aggregates and ultimate target variables ...
 • Concentration in Banking and Lending Channel of Monetary Policy: Evidence from Turkey 

  Karakuş, Fadime (İstanbul Bilgi University, 2014)
  The purpose of this research is to investigate the relationship between the concentration and the lending channel of monetary policy by looking at the Turkish banking sector for the period between 2006 and 2012. We use ...
 • Default and prepayment pricing in Turkey 

  Kılıvan, Gökhan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmanın amacı; tut-sat (mortgage) temerrütü ve erken ödemesi ve Türkiye uygulaması hakkında bakış açısı sunmaktır. Çalışma, tut-sat borçlusunun 10 yıllık muhtemel davranışını yansıtmaktadır. Tut-sat borcunun geri ...
 • Determining default spreads and probabilities of default for a sample of Turkish firms using the merton model of credit risk 

  Özcan, Ahmet Tekin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışma bir şirketin borçluluk yapısı ile risksiz bir varlık üzerinden ödemesi gereken borçlanma maliyeti arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Temerrüte düşme riski, bir firmanın alacaklılarına karşı sorumluluklarını ...
 • Dynamics of financial crises and the case of Turkey 2001 

  Barış, Ömer Faruk (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
 • The effects of capital account liberalization on the economic performance: The case of Turkey 

  Açan, Evin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
  Teorik modeller, sermaye hesabı serbestleşmesinin ekonomik performans üzerindeki etkileri üzerine kesin öngürülerde bulunamamaktadır. Öte yandan, bu konudaki ampirik calışmalar da birbirinin tersi sonuçlara varabilmektedir. ...
 • Electing committees by approval balloting 

  Cuhadaroğlu, Tuğçe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmada, seçmenlerin adaylar hakkındaki onaylarının toplandığı ve seçim sonucunun önceden belirlenmiş bir seçim kuralına, özelde çoğunluk kuralına gore belirlendiği komite seçimi modelleri incelenmektedir. Bu modellerin ...
 • Essays on consistency and converse consistency in matching problems 

  Nizamoğulları, Duygu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu doktora tezi eşleşme problemlerinde tutarlılık ve ters tutarlılık ile ilgili dört deneme içermektedir. İlk deneme eşleşme problemleri için tutarlılık ve ters tutarlılık aksiyomlarının kullanımı ile ilgili bir incelemedir. ...
 • Extending an order over a set to its power set 

  Erdamar, Bora (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  This thesis investigates the problem of extending a (complete) order over a set to its power set. We interpret the set under consideration as a set of alternatives and we conceive orders as individual preferences. The ...
 • February 2001 crisis in Turkey 

  Arslantaş, Cennet Çiğdem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu çalışmada Türkiye'nin yaşadığı en zorlu finansal kriz olan Şubat 2001 krizi incelenmektedir. Bu bağlamda; finansal kriz çeşitlerinden ve modellerinden yola çıkarak Şubat 2001 krizine neden olan faktörler çıkarılmıştır. ...
 • Forecasting milk prices using milk supply and inflation 

  Tercan, Ayşegül (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalısmada, Türkiye'deki süt miktarını ve enflasyonu kullanarak süt fiyatlarını inceledik ve gelecek için tahmin yaptık. Tahminler Vektör Otoregresif Model(VAR), Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) ve Otoregresif Model ...
 • Government spending and fiscal rules in a simple endogenous growth model 

  Yılmaz, Şakir Devrim (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu tez Kamu finansmaninin altin kurali olarak da bilinen ve devletin yalnizca altyapi yatirimlari icin borclanmasina olanak saglayan Altin Kural ile standart faiz disi fazla hedefi mali kisitlamalarinin buyume ve kamu ...
 • Happiness in East Europe in comparison with Turkey 

  Atay, Beste (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu makale 1994-1999 yılları arasında yedi Doğu Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de mutluluğun determinantlarını çalışmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, world values survey(wvs)'den alınan surveyler kullanılarak, daha önceki ...
 • The impact of exchange rate volatility on trade flows: An empirical study with a panel data approach 

  Karabıyık, Hande (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Döviz kurundaki oynaklığın ticaret hacmine etkisini önce dünya ticaret hacminin %70’ini oluşturan 42 ülkeyi kullanarak, ardından bu 42 ülke arasından 16 tane gelişmekte olan ülkeyi seçerek analiz ediyoruz. Bu analiz için ...
 • Individual cost, benefit and efficiency of manipulation: A comparative study of social choice correspondences 

  Evci, Bora (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada, hesaplama yöntemleri kullanılarak, bazı sosyal seçim kurallarının manipüle edilebilirlik dereceleri üzerinde çalışılmaktadır. Lexicographic, Max-Min ve Expected-Ranking olmak üzere üç tane genişleme kuralı ...
 • Inflation targeting 

  Büber, Sinem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada son yıllarda pek çok ülke tarafından temel para politikası olarak kabul gören ?enflasyon hedeflemesi? politikası incelenmektedir. Bu hedef hesap verme, güvenilirlik, şeffaflık ve merkez bankası bağımsızlığı ...