Now showing items 1-1 of 1

  • Offal: As a food culture in İstanbul cuisine 

    Dumanlı, Pelin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    Bu yüksek lisans tezi, sakatatın yemek kültürü alanında irdelendiği ilk çalışmalardan biridir. Daha önce yapılmış akademik çalışmalarda, sakatat genellikle mutfak kültürü araştırmalarının satır aralarında ele alınmıştır. ...