Now showing items 1-1 of 1

  • Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında 31 Mart Olayı’nın temsili 

    Demir, Deniz Cenk (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Cumhuriyet’in laiklik projesi, onu bugün bir iktidar olarak somutlaştıran en kapsamlı devrimsel hareket olarak Türkiye siyasetini belirleyen konuların başında gelir. Buna bağlı olarak Kemalist söylemin laikliğin karanlık ...