Now showing items 1-1 of 1

  • Foucauldian analysis of "power" in Halveti- Cerrahi Tekke in karagümrük 

    Demiroğlu, Saadet (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016)
    Bu çalışma Karagümrük'teki Halveti Cerrahi Tekkesi Örneği özelinde Türk Tasavvufu'nda "Şeyh" "Derviş" ilişkisini inceler. Foucault'ya göre iktidar genel olarak bir ilişkiler kümesi, mikro pratikler vasıtasıyla toplumun ...