Now showing items 1-1 of 1

  • Yayım sözleşmesi 

    Cumalıoğlu, Emre (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2005)
    Yayım sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna ilişkin, lisans sözleşmeleri de dahil, tüm sözleşmelere uygulanabilecek hükümler içermektedir. Nitekim bu sözleşme eser sahibinin ...