Now showing items 1-20 of 29

 • Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Abdullah Efendi'nin Rüyaları' hikâyesinde ulusal alegori 

  Ayhan, Emine (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın metinlerinde örtük bir Cumhuriyet eleştirisine aracılık eden alegori kullanımının incelenmesidir. Bu doğrultuda, Fredric Jameson'ın bütün Üçüncü Dünya metinleri[nin] zorunlu ...
 • Coping mechanisms and emotions of the ex-convicts in Diyarbakir prison 

  Yarkın, Günseli (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışma Türkiye'de 12 Eylül 1980 yılında yapılan askeri darbeden sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde işkence görmüş eski siyasi tutsakların başa çıkma mekanizmalarını ve ifade ettikleri ...
 • Dilsiz yara: Feride Çiçekoğlu'nun yapıtlarında işkence ve travma 

  Sadıkoğlu, Tülin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Homeros'tan günümüze bireysel ve toplumsal felaketler insanlığın ilgisini çekmiştir. Anlatma ve paylaşma ihtiyacı da en çok yaşanan felaketlerde ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki savaş, doğal afetler, tecavüz, ev içi ...
 • Edebiyatta yeni bir tür: Bloglar 

  Çınar, Şenay (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışmada sayıları günümüzde giderek artan bloglar üzerine bir tür çalışması yapmak amaçlanmıştır. Bu amaçla, tezin birinci bölümünde çalışmada incelenen blog kavramının diğer elektronik metinlerden farklılığı ve edebi ...
 • Evrimsel edebiyat eleştirisi: Kuramsal tartışmalar ve uygulama olanakları 

  Turan, Murat (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Edebiyat incelemesi, geleneksel olarak doğa bilimlerinin kapsamı dışında tutulmuş ve farklı yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Oysa bilinen en yalıtılmış toplumlarda bile kurmaca anlatıların izlerine rastlanır ve bu evrensel ...
 • Exiled: James Joyce and Ireland 

  Yarar, Irmak (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  James Joyce (1882-1941), halkın kilise ve İngiliz hükümetinin çift taraflı baskısı altında olduğu bir İrlandada yaşadı. Hem İrlanda halkının hem de Joyceun hayatına hükmeden bu baskı, yazarı daha genç yaşlarda etkilemeye ...
 • Ezra Pound and the heritage in ideogram 

  Üstün, Berkay (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu çalışma, Ezra Pound'un iktisat, poetika, estetik, tarih ve eğitim alanlarındaki uğraşlarının merkezindeki açıkça düzenlemeci saikleri konu ediniyor ve bu ilgilerin hepsine yayılan kapsayıcı bir tema ve yönelişin varlığının, ...
 • Gaiman's sandman in Dream Country as a melancholic figure representing morpheus 

  Oral, Ayça (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu tez, grafik romanın anlatı işlevlerini; çizgi romandaki yeri ve hikâye anlatımındaki aracı rolünü çalışmayı amaçlamaktadır. Odak noktası, Neil Gaimanın The Sandman serisinin üçüncü cildi Düş Ülkesinin melankoli kavramı ...
 • Halide Edib's The Turkish Ordeal: More than an autobiography 

  Aslan, Adile (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu tez iki metin üzerine odaklanmaktadır: Halide Edib'in anılarının ikinci cildi olan The Turkish Ordeal ve Mustafa Kemal'in epik anlatısı Nutuk. Çalışmanın amacı The Turkish Ordeal'in, Nutuk'un yazarının psikobiyografisi ...
 • Hasan Ali Toptaş: Bir üslubun kökenleri 

  Tabanoğlu, Cüneyt (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Günümüz Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olarak kabul edilen Hasan Ali Toptaş, özellikle şiirsel üslûbuyla dikkat çekmektedir. Toptaş'ın romanları üzerine hazırlanan akademik çalışmalar ve eleştiri yazıları, ...
 • Helîm Yûsiv'ın edebi dünyasında beden ve iktidar 

  Tarhan, Taylan Şahan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Helîm Yûsiv'ın edebi dünyasında büyülü gerçeklik gerek bireyin gerekse Kürt halkının modernite karşısındaki ötekileştirilmesini anlatan başat tür olarak karşımıza çıkar. Yazar büyülü gerçekliği edebi eserlerine uygularken ...
 • Homoerotic desire and the artist manqué 

  Germen, Baran (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı on dokuzuncu yüzyıl sonu ve yirminci yüzyıl başı erkek homoerotik arzu tasvirinde ortaya çıkan eksik sanatçı temsilinin incelenmesidir. Bu karakterin analizi homoerotik arzunun sorunsallaştırıldığı daha ...
 • Karı Koca Masalı ve Puslu Kıtalar Atlası: Bir üstkurmaca incelemesi 

  Abdullah, Sırcan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu çalışmada Ahmet Mithat Efendinin Karı Koca Masalı (1875) ve İhsan Oktay Anarın Puslu Kıtalar Atlası (1995) romanları üstkurmaca tekniği ve öğeleri bakımından incelenmiştir. Çalışmada ele alınan araştırma sorularının ...
 • Modern Kürt romanında bir kurucu yazar: Mehmed Uzun 

  Bodur, Ekin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu yüksek lisans tezi, Mehmed Uzun'un Modern Kürt Romanı'nda kurucu bir yazar olarak rolünü incelemeyi amaçlamakta ve Mehmed Uzun modern Kürt romanını nasıl kuruyor sorusuna bir cevap aramaktadır. Oluşmakta olan bir dilde ...
 • Orhan Pamuk'un Cevdet bey ve oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında demiryolu/tren imgesi 

  Işık, Beril (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı demiryolu/tren imgesinin, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında iktidarın çeşitli veçhelerini temsil eden çok boyutlu ve dinamik `eril/kolonyal bir iktidar ...
 • Ömer Seyfettin'in kısa hikaye sanatı 

  Göncü, Bârika (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu tezde, Ömer Seyfettin'in (1884-1920) Türkiye'de modern kısa hikâye türüne yaptığı katkı, uluslararası kısa kurmaca kuramı bağlamında incelenmiştir. Tez, yapıtları ve sanatı ağırlıkla siyasi görüşleri ve temaları bakımından ...
 • The perception of translation in comparative literature from the 19th century onwards 

  Sarız, İnci (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı karşılaştırmalı edebiyatın bir çalışma alanı olarak ortaya çıktığı on dokuzuncu yüzyıldan günümüze uzanan süreçte Karşılaştırmalı Edebiyat'ın çeviri algısını ve çeviri metin kullanımına bakışını ...
 • Perihan Mağden romanlarında şiddet ve şiddetin temsili 

  Cangöz, Neslihan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu tezde Perihan Mağden'in (1960-) İki Genç Kızın Romanı (2002), Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? (2007) ve Ali ile Ramazan (2010) adlı romanları şiddet ve şiddetin temsili açısından değerlendirilmiştir. Mağden'in anılan ...