Now showing items 1-5 of 5

 • Dilsel Travmadan Sessizlik Hallerine: Suzan Samancı 

  Baran, Suat (İstanbul Bilgi University, 2014)
 • Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında 31 Mart Olayı’nın temsili 

  Demir, Deniz Cenk (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Cumhuriyet’in laiklik projesi, onu bugün bir iktidar olarak somutlaştıran en kapsamlı devrimsel hareket olarak Türkiye siyasetini belirleyen konuların başında gelir. Buna bağlı olarak Kemalist söylemin laikliğin karanlık ...
 • Sema Kaygusuz: Hikayeden romana 

  Yener, Leylan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, Türk edebiyatının yeni kuşak yazarlarından olan Sema Kaygusuz'un edebiyat serüvenini, yayımladığı ilk üç öykü kitabı ve yazdığı iki romanla birlikte incelemektir. Yazarın iki romanı ve seçilen dokuz ...
 • Türkiye'de yeraltı edebiyatının izleri: Kanat Güner, Ayça Seren Ural, Sibel Torunoğlu, Mehmet Kartal 

  Öcal Çoğulu, Halime (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, Yeraltı edebiyatının dünyadaki ve Türkiye'deki izini sürmek ve dünyada Beat kuşağı yazarları, Jean Genet, Charles Bukowski gibi yazarlarla tanınan; Türkiye'de 1980'lerden itibaren gelişen bu türü örnek ...
 • Vision and illusion: Perception of blindness in literature 

  Çalık, Selen (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Edebi metinlerde körlüğe ve kör karakterlere sıklıkla rastlanıyor, fakat genellikle onları tanımlamak için olumlu veya olumsuz birtakım klişelere başvuruluyor. Sarsılmaz gerçeklere dayanır gibi gözükse de, körlük algısının ...