Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de sosyal medyada futbol taraftarlarının erkeklik söylemleri 

    Akbaş, Ezgi (istanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
    Tezin amacı Facebook'ta `Üç Büyükler'in taraftar sayfalarına (Antu, Forza Beşiktaş ve Ultraslan) odaklanarak taraftarlık olgusu üzerinden hegemonik ve popüler bir erkeklik kavramının bir aidiyet olarak nasıl kurulup ...