Now showing items 1-7 of 7

 • Freudyen yaklaşımla Zeki Demirkubuz sinemasında suç ve ceza 

  Selvi, Ayşe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  İlkel kabilelerden günümüz çağdaş toplumlarına varıncaya dek yüzyıllar boyunca insanlar, tabiiyet biçimleri zamana ve mekâna göre farklılıklar gösteriyor olsa da yasaya boyun eğmişlerdir. Yasaya bu tabi oluşta, toplumsal ...
 • Hukuki açıdan toplumsal şiddet olarak Türkiye'de linç 

  Yılmaz, Zeynep (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Modern devlet ve hukuk kuramlarında, yargılama ve cezalandırmayı tekelinde tutan devletin kendisidir. Hukuk devletinin bireylerin güvenliğini sağlamak açısından en önemli yükümlülüklerinden biri de, hukukun sekteye uğramadan ...
 • Jean Genet'de egemenlik ve özgürlük ilişkisi:İnsanın inkarı olmayı istemek 

  Çakır, Gamze (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Modern ulus-devlette özgürlük, vatandaş haklarına indirgenmiştir. Bu yaşadığımız modern-sonrası dönemde egemenliğin ulusa, hakların vatandaşa ait olduğu durumda artık haklar bireylerin bedensel ve düşünsel özgürlüklerini ...
 • Küresel totalitarizm koşullarında direnen öznenin ontolojisi 

  Aydoğmuş, Benan (2012)
  İktidarın ekonomik, kültürel ve ideolojik dönüşümünde özneye odaklanan butez çalışmamızda modern iktidarın siyasi dönüşüm olanağını yok etmesi ve yaşamın tüm alanlarını kaplayan bir totaliterliğe evrilmesi sürecinde, ...
 • Liberalizm ve hak sorunu çerçevesinde locke ve spinoza'nın karşılaştırılması 

  Güner, Remzi Orkun (2011)
  Söz konusu çalışma, modern bir devlet kuramcısı olarak ele alınan John Locke ile bir kuramcıya dönüşmeden siyasi bütünü düşünen Benedictus Spinoza’nın hak sorununa ilişkin yaklaşımlarını temel almaktadır. Öncelikle Locke’un ...
 • Meta fetişizminin spinozacı yorumu mümkün mü? 

  Savran, Mustafa Taylan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  19. yüzyılın belki de en önemli düşünürü olan Marks'ın ortaya koyduğu eserlerin felsefi kökeni özellikle 20. yüzyılda Marksistler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmada Marks' ın eserinin felsefi kökeninin Hegel' ...
 • Özgürlük sorunu açısından Spinoza ve Kant'ın karşılaştırılması 

  Günal, Hüseyin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Özgürlük sorununun en önemli yanı, insanların diger seyler gibi doganın parçası olup olmadıgı yani irade özgürlügü yoluyla tabiatı asıp asamayacagı meselesidir. irade özgürlügü tartısmasında kabaca iki taraf oldugu ...