Now showing items 1-1 of 1

  • Basın yoluyla gerçekleşen kişilik hakkı ihlallerinin unsurları 

    Açıkgöz, Aslı (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
    Çalışmamızın konusunu kişinin sahip olduğu özel hayat alanının gizliliği ve basın yoluyla bu hakka yapılan müdahaleler oluşturmaktadır. Konu kapsamında, çalışmamızda öncelikle özel hayat hakkının kaynağı olan kişilik hakkı ...