Now showing items 1-1 of 1

  • Alevilerin Atatürk algıları: Yanılsama ve yüzleşme 

    İnce, Hayri (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
    Bu çalışma, Kemalist Türkiye modernleşmesinin doğrudan ve dolaylı etkileri ile, Alevi modernleşmesinin özgün güzergahları içinde, geleneksel bağlamlarından kopan ve günümüzde yeni bir Aleviliğin içinde inşa olan modern ...