Now showing items 1-1 of 1

  • Survival strategies of second generation Turkish returnees from Germany 

    Ünverir, Hale (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
    Bu çalışmanın amacı, Almanya'ya isçi göçmen olarak giden birinci neslin çocuklarının 80li yıllarda Türkiye'ye döndüklerinde edindikleri deneyimlere ışık tutmak. Görüşmelere katılan kişiler-geri dönene kadar Almanya'ya ...