Now showing items 1-1 of 1

  • Müze pazarlama stratejisinde süreli sergiler 

    Kaytan, Begüm (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
    İstanbul'un son on yıl içerisinde, kültür ve sanat alanındaki hareketliliği, hem Türkiye'de hem de dünyada bir çekim merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bu bağlamda birçok kültür ve sanat faaliyetine ev sahipliği yapan ...