Now showing items 1-1 of 1

  • Linguistic oblivion: The case of Judeo-Spanish 

    Özkan, Mahmure İdil (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016)
    Bu tez Türkiye Yahudileri tarafından konuşulan ve yok olmakta olan Ladino (Yahudi İspanyolcası) dilinin günlük bir iletişim aracından daha sembolik bir zemine doğru değişimini etnografik bir açıdan inceliyor. Çalışmamda ...