Now showing items 1-1 of 1

  • Essays on consistency and converse consistency in matching problems 

    Nizamoğulları, Duygu (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    Bu doktora tezi eşleşme problemlerinde tutarlılık ve ters tutarlılık ile ilgili dört deneme içermektedir. İlk deneme eşleşme problemleri için tutarlılık ve ters tutarlılık aksiyomlarının kullanımı ile ilgili bir incelemedir. ...