Now showing items 1-1 of 1

  • The janus faces of evil 

    Çakmak, Emrah (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
    Günümüzde kötülük kavramına kendi içinde belirli bir şey gibi muamele edilmektedir ve böylece kötülük etiğin nasıl olması gerektiğini belirler. Badiou'nün söylediği gibi, günümüz felsefi ve siyasi söylemlerinde kötülük ...