Now showing items 1-1 of 1

  • Possible effects of basel III accord on Turkish banking system 

    Çölgezen, Petek (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
    Bu tez Basel Komitesinin Basel I ve Basel II uzlaşılarında görülen eksiklikleri gidermek için Basel III Uzlaşısı adı altında getirdiği yeni düzenlemelere, uygulanmış olan uzlaşıların Türkiye ve bütün dünyada yarattığı ...