Now showing items 565-584 of 897

 • The ocean and the excursion: sufism and psychoanalysis a comparative study 

  Terzioğlu, Fidan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2016)
 • Offal: As a food culture in İstanbul cuisine 

  Dumanlı, Pelin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Bu yüksek lisans tezi, sakatatın yemek kültürü alanında irdelendiği ilk çalışmalardan biridir. Daha önce yapılmış akademik çalışmalarda, sakatat genellikle mutfak kültürü araştırmalarının satır aralarında ele alınmıştır. ...
 • Oğuz Atay'da yazarlık kurumunun iflası ve edebi intihar 

  Oğuz, Birgül (istanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  This study focuses on the problematization of authorship, novel as the representation of reality and the possibilities/impossibilities of the novel in terms of representation in Oğuz Atays first two novels, Tutunamayanlar ...
 • Olağanüstü hal uygulaması ve teorik temelleri 

  Behçet, Muhammed (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014)
 • On refinements of approval voting 

  Öztürk, Murat (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Approval voting is the voting procedure that selects the candidates who get the most votes in a society where voters are allowed to approve of as many candidates as they wish. In this study, we focus on approval voting as ...
 • Online game culture in turkish new media 

  Güler, Tanyeli (2012)
  Sanal gerçekliğin sosyo-politik düzlemde ele alındığı bu çalışmada, Türkiye’deki online oyun kitlesinin oyunlardaki ritüelleri temel alınarak Türk oyun kültürünün yapısı incelenmektedir. Çalışmada Türkiye’de bir oyun ...
 • Optimal monetary policy under different wage and price contracts 

  Altın, Emel (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu tez, kapalı bir ekonomide, farklı ücret ve fiyat sözleşmeleri altında en iyi para politikası konusunda bir literatür taramasıdır. En iyi para politikasını, belirleyici faktörleri enflasyon ve üretim açığı olan zarar ...
 • Optimality for the foreign portfolio inflows: evidence from turkey 

  Sönmez, Abdullah (2011)
  Bu çalışma, portföy yatırımlarının Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdekiyükselen finansal piyasalar üzerinde belirli bir optimum noktada yararları olduğu ve ülkenin sermaye yapısından kaynaklanabilecek risklerin uygun ...
 • Options and their uses in participation banks 

  Çakar, Talha (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  This thesis assesses the general aspects of Financial Options and their uses in Participation Banking (Islamic Finance). First referring to the characteristics and specifics of modern options and briefly mentioning the ...
 • Orhan Pamuk'un Cevdet bey ve oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında demiryolu/tren imgesi 

  Işık, Beril (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı demiryolu/tren imgesinin, Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev ve Yeni Hayat adlı romanlarında iktidarın çeşitli veçhelerini temsil eden çok boyutlu ve dinamik `eril/kolonyal bir iktidar ...
 • Orhan Pamuk'un romanlarında aşk anlayışı ve kadın imgeleri 

  Söğüt, Elif (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011)
  Bu çalısmada Orhan Pamuk’un Sessiz Ev (1983), Yeni Hayat (1994), Kar(2002) ve Masumiyet Müzesi (2008) romanlarındaki ana erkek karakterlerin bakısaçısından sunulan ask iliskileri sorgulanmıstır. İnsanlık halinin en ...
 • The origins of conservatism in the nineteenth century Ottoman Empire Social and political thought of Ziya Paşa 

  Meşhur, Ferhat (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda Muhafazakârlığın Kökenleri: Ziya Paşa'nın Toplumsal ve Siyasal Düşünceleri Tanzimat reformlarıyla birlikte Osmanlı devlet adamları, imparatorluğun çözülmesini engelleyebilmek ...
 • Osmanlı ve Türkiye'de vatandaşlık kavramı, azınlıklar üzerine etkisi ve uygulamaları 

  Ulugöl, Mehmet Can (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışma 1839 Tanzimat reformlarıyla başlayan, 1876 Kanun-i Esasi ile devam eden ilk anayasal Osmanlı vatandaşlığı tanımından günümüz Türkiye Cumhuriyetindeki Türk vatandaşlığına kadar uzanan süreç içerisindeki vatandaşlık ...
 • Otizm: bulgular, tartışmalar ve medya temsilleri 

  Bozada, Tuba (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014)
 • Otorite krizi döneminde Osmanlı-Türk romanları (1850-1900) 

  Turhan, Özden (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Bu yüksek lisans tez çalışması, otorite krizi dönemindeki Osmanlı-Türk romanlarının (1850-1900) politik düzlemde yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir. Bu çalışma, temelde Lucien Goldmann ile Georg Lukács'ın roman ...
 • Ottoman Spectators Morality and conservatism in 19th century Ottoman Humor magazines, a case study of Latife and Tiyatro 

  Kiraz, Elif (2012)
  Bu çalışma Osmanlı mizah basınının 1870- 1877 yıllarını kapsayan belirli bir dönemini, başka bir deyişle, mizah dergilerinin ortaya çıkış ve yasaklanış tarihi arasındaki dönemi üzerinde durmaktadır. Osmanlı mizah dergileri ...
 • Öksüz eserler 

  Pehlivan, Selin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
 • Ömer Seyfettin'in kısa hikaye sanatı 

  Göncü, Bârika (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu tezde, Ömer Seyfettin'in (1884-1920) Türkiye'de modern kısa hikâye türüne yaptığı katkı, uluslararası kısa kurmaca kuramı bağlamında incelenmiştir. Tez, yapıtları ve sanatı ağırlıkla siyasi görüşleri ve temaları bakımından ...
 • Özgürlük sorunu açısından Spinoza ve Kant'ın karşılaştırılması 

  Günal, Hüseyin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Özgürlük sorununun en önemli yanı, insanların diger seyler gibi doganın parçası olup olmadıgı yani irade özgürlügü yoluyla tabiatı asıp asamayacagı meselesidir. irade özgürlügü tartısmasında kabaca iki taraf oldugu ...
 • Pairs trading in XU100 

  Battal, Ümit Kıvanç (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada market dostu ikili alım satım yöntemi incelenmiştir. İkili alım satımdaki temel düşünce, uzun dönemde birlikte hareket eden iki hisse senedi bulmak ve kısa dönemde bu iki hisse senedinin uzun dönemli ilişkisinde ...