Now showing items 21-28 of 28

 • Tehlikeli Oyunlar'da rönesans etkisi ve soytarılık 

  Uçan, Cem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu tez çalışması, Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanı ile Rönesans dönemi edebiyatı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Delilik ve soytarılık, Rönesans dönemin düşünür ve sanatçıları tarafından hâkim bir tema olarak ...
 • Türk ceza adalet sisteminde mağdur fail arabuluculuğu: Uzlaşma kurumunun yasal analizi 

  Tekin, Erim (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  The aim of this study is to conduct a legal analysis of the practice of mediation that was introduced into the Turkish criminal justice system in the year of 2005 with new Criminal Law and Criminal Procedure Law. In this ...
 • Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi hukukunda uzlaşma 

  Balcı Demirel, Nezihe (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan uzlaşma, fail ile mağdur veya suçtan zarar görenin bağımsız bir arabulucunun yardımı ile suçtan doğan zararın giderilmesi konusunda anlaşmalarıdır. Uzlaşmanın amacı, mağdurun suçtan ...
 • Türk Medeni Kanunu ve yargıtay kararları kapsamında yoksulluk nafakası 

  Uzun, Mine (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013)
  Yoksulluk kavramı, farklı tanımları bünyesinde barındıran göreceli bir kavramdır. Yoksulluk üzerinde hukuk, iktisat, sosyoloji ve felsefe ana bilim dalları başta olmak üzere, pek çok farklı alanda çeşitli araştırmalar ...
 • Türkiye'de tutuklu ve hükümlülerin yeniden sosyalleştirilmesi 

  Yakışır, Berivan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
  Türk ceza infaz sistemi, tutuklu ve hükümlünün sosyallestirilmesine dayanır. Tutuklu ve hükümlünün sosyallestirilmesi, öncelikle bu kisilerin tıbbi ve sosyal yönden incelenmesidir. Ardından tutuklu ve hükümlülerin ...
 • Yabancıların evlenme hakkı 

  Ersen, Gizem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmada, öncelikle "vatandaş" ve "yabancı" kavramlarına, uluslararası hukuk ilkelerinden yararlanılarak kısaca değinilmiştir. Daha sonra "evlenme hakkı"nın kapsamı, uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Avrupa ...
 • Yoksulluk hukuku: Modernleşme sürecinde İngiltere-Osmanlı İmparatorluğu karşılaştırması 

  Yaman, Kadir (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı kamu hukuku ve sosyal koruma hukukunun kesişme noktasında ele alınan yoksulluk sorununu, modernleşme sürecinde İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan hukuksal düzenlemeler ışığında incelemektedir. ...
 • You in cybertexts: Expanding narratology 

  Ermiş, Didem (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışma, sibermetinler ve geleneksel edebiyat ürünlerinde ikinci kişi anlatılarının farklı uygulamalarını inceler. Anlatıya bir alternatif oluşturmasıyla sibermetinler edebiyatın deneyimlenme ve incelenme süreçlerinde ...