Now showing items 21-36 of 36

 • Kemeny Consistency Of Social Welfare Functions 

  Özkes, Ali İhsan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  We introduce a consistency condition for social welfare functions; called Kemeny stability. This notion rests upon the Kemeny distance for rankings and a preference scheme, hyper-preferences as we call. It’s been studied ...
 • Labor Income and Consumption Age Profiles: The Economic Lifecycle For Turkey 

  Şahanoğulları, Nazlı (İstanbul Bilgi University, 2014)
 • Local decisions global rights 

  Nakkaş, Alper (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006)
  Özgürlük kavramı yıllar boyunca ahlaki ve politik felsefenin önemli bir ilgi alanı olmuştur. Amartya Sen “The Impossibility of A Paretian Liberal” makalesiyle birlikte bu alanda pek çok çalışma hızla ortaya çıkmıştır. Bu ...
 • Minimal maskin monotonic extension of q-approval fallback bargaining within some family of social choice rules 

  Aslan, Fatma (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bir sosyal seçim kuralının bazı sosyal seçim kuralları ailesi içindeki en küçük Maskin monoton genişlemesi kavramını tanıtarak, herhangi bir sosyal seçim kurallarının sadece bir tane en küçük Maskin monoton genişlemesini ...
 • Modelling term structure, exchange rate and interest rate in Turkish economy 

  Durceylan, Tuba (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Günümüzde, uygun modele karar vermek, ekonometrik modellerin incelenmesinde hala önemli bir araştırma alanıdır. Bu calışmada 2000 krizi ve kriz sonrası dönem için Türkiye Hazine bonoları ve döviz kuru verilerine ilişkin ...
 • Notes in social choice theory 

  Kutlu, Levent (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Arrow'un imkansızlık, Gibbard-Satterthwaite ve Muller-Satterthwaite teoremleri için tanım ve değer kümelerini değiştirmenin etkileri incelenmiştir. Ele aldığımız sosyal seçim mekanizmalarının değer kümelerine bağlı olarak ...
 • On refinements of approval voting 

  Öztürk, Murat (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  Approval voting is the voting procedure that selects the candidates who get the most votes in a society where voters are allowed to approve of as many candidates as they wish. In this study, we focus on approval voting as ...
 • Optimal monetary policy under different wage and price contracts 

  Altın, Emel (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Bu tez, kapalı bir ekonomide, farklı ücret ve fiyat sözleşmeleri altında en iyi para politikası konusunda bir literatür taramasıdır. En iyi para politikasını, belirleyici faktörleri enflasyon ve üretim açığı olan zarar ...
 • Pairs trading in XU100 

  Battal, Ümit Kıvanç (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada market dostu ikili alım satım yöntemi incelenmiştir. İkili alım satımdaki temel düşünce, uzun dönemde birlikte hareket eden iki hisse senedi bulmak ve kısa dönemde bu iki hisse senedinin uzun dönemli ilişkisinde ...
 • Publicly funded theatres An analysis of Istanbul Municipality Theatres 

  Şener, Esma Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012)
  Bu tezin amacı İstanbul Şehir Tiyatroları'nın ekonomik yapısını, bu mekanizmanın işleyişini ve kurumun yönetimsel dinamiklerini ele almaktır. İlk olarak, yönetmelikte yapılan son değişiklikler ve bunların sonuçları tartışıldı; ...
 • The relationship between term structure of interest rate and economic activity An application to Turkish economy 

  Kaya, Hüseyin (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Bu tez, Türkiye'de Nisan 1991-Kasım 2006 döneminde vade yapıları ile sanayi üretim endeksinin büyümesi arasındaki iliskiyi arastırmaktadır. Bu iliskinin mahiyetini arastırmak amacıyla gecikmesi dağıtılmıs otoregresif model ...
 • Social choice without the Pareto principle under weak independence 

  Çoban, Ceyhun (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  In this thesis, it is shown that the class of social welfare functions that satisfy a weak independence condition identified by Campbell (1976) and Baigent (1987) is fairly rich and freed of a power concentration on a ...
 • Sophisticated preference aggregation 

  Selçuk, Özer (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008)
  Sofistike sosyal seçim fonksiyonu bireylerin tercih profilinden alternatiflerin ağırlıklı kıyaslandığı sofistike tercihlere bir fonksiyondur. Bu çalışmada toplumdaki güç dağılımının neden olduğu oligarşi yardımıyla Pareto ...
 • Statistical arbitrage A study in Turkish equity market 

  Özkaynak, Özkan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  İstatistiksel Arbitraj, matematiksel modellerin kullanılmasıyla fiyatlardaki etkinsizliğin belirlenerek bu fırsattan getiri elde edilmesidir. İstatistiksel Arbitraj yöntemlerinden bir tanesi İkili Alım-Satımdır. Bu strateji, ...
 • Stereotype formation as trait aggregation 

  Can, Burak (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007)
  Basmakalıpların nasıl oluştuğu sorunsalı günümüzde halen geçerlidir. Bizim yaklaşımımız; sosyal psikoloji literatürüne, refah iktisadı çalışanlara yakın bir konu olan sosyal seçim kuramı araçları kullanarak, çok-disiplinli ...
 • A switching model approach to stock price modeling 

  Oruç, Hande (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010)
  In this study, we consider a nonlinear probabilistic discretized version of Geo- metric Brownian Motion (GBM) to model the stock prices traded in Istanbul Stock Exchange. By nonlinearity we mean the existence of di¤erent ...